NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 891

arrow wiolet 12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน Asphaltic Concrete สายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็จ ไป บ้านหนองฮะ  รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-06 มีปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

- ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)   

- ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ราคากลางงานก่อสร้าง

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะ