NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1032

arrow wiolet 12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายทางบ้านสังแก หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ ไป บ้านแจนแวน หมู่ที่ 13ตำบลคาลแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,023.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,115 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ราคากลางงานก่อสร้าง

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะ