NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

รายงานการประชุมสภาประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1461

arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2566

  arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2566)

  arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (15 สิงหาคม 2566)

  arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (29 พฤษภาคม 2566)

  arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 เมษายน 2566)

  arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (27 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2565

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธันวาคม 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (22 สิงหาคม 2565) แปรญัตติ

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (15 สิงหาคม 2565) รับหลักการ

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (12 กรกฎาคม 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (21 กุมภาพันธ์ 2565)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (10 มกราคม 2565)

   arrow green14arrow green14 ประชุมสภาครั้งแรก (5 มกราคม 2565)

   arrow green14arrow green14 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565

 

arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2564

     arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (23 สิงหาคม 2564)

     arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (13 สิงหาคม 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (26 เมษายน 2564)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (22 กุมภาพันธ์ 2564)

    arrow green14arrow green14 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

 

arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (25 ธันวาคม 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 (28 กันยายน 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (21 สิงหาคม 2563) ครั้งที่ 2

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (14 สิงหาคม 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (29 เมษายน 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (17 กุมภาพันธ์ 2563)

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

    arrow green14arrow green14 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563

 

arrow wiolet 12 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

    arrow green14arrow green14  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

    arrow green14arrow green14  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

    arrow green14arrow green14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562

    arrow green14arrow green14  กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562