NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1778

arrow wiolet 12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 

    arrow green14arrow green14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2565

    arrow green14arrow green14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

     arrow green14arrow green14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

     arrow green14arrow green14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

     arrow green14arrow green14 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ

    arrow green14arrow green14  ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

    arrow green14arrow green14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2563

    arrow green14arrow green14 ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2563