NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

รายงานซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1532

1468289371

 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามแบบ สขร.1  ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ดังนี้

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559