รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 561

flowers 3011786 960 720รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

      - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม)

 

flowers 3011786 960 720รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

      - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน)

     - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม)

    

 

flowers 3011786 960 720รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

    - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน)

    - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม)