NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์
ฮิต: 1813

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

arrow wiolet 12arrow wiolet 12ระกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!     

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   VS 19แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558          VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   VS 19แผนปฏิบัติการ1   VS 19แผนปฏิบัติการ2