NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์
ฮิต: 1561

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 

         อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

         อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

VS 19  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!     

VS 19ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   VS 19แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

VS 19  ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558          VS 19อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   VS 19แผนปฏิบัติการ1   VS 19แผนปฏิบัติการ2