NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 351

นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสำโรงทาบ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ร่วมในงาน

1tambol17

1tambol16

1tambol14

1tambol13

1tambol12

1tambol11

1tambol10

1tambol9

1tambol8

1tambol7

1tambol6

1tambol5

1tambol4

1tambol3