การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 526

arrow wiolet 12การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

     ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

     ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2563

     ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

 

arrow wiolet 12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

     ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

     ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562

     ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง