NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1104

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2565

       arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564  

       arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563

       arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

       arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2562

      arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

      arrow green14รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2561

      arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

      arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)