NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1854

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2567

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2566

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2565

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564  

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2562

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

   arrow green14รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2561

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

   arrow green14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)