NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 836

arrow wiolet 12  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายทางถนนบ้านหนองพรม หมู่ที่ 7 (ทางทิศเหนือหมู่บ้าน) ไปห้วยจริง ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ