NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 732

 arrow wiolet 12การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

arrow wiolet 12arrow wiolet 12การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

       ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

       ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2563

       ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

       โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

 

arrow wiolet 12arrow wiolet 12การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

     ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

     ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562

     ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง