NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 266

arrow wiolet 12 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจรเดิม (สวนนางเตียง วิชุมา - หน้าบ้านนายธนพล รามณี) หมู่ 3 บ้านตาก่ำ ตำบลเสม็จ

- TOR

ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

- ประกาศผู้ชนะ