NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 243

นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโดยรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์โคกหนองแคน สระน้ำพระราชทาน บ้านหนองพรม โดยมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตอาสา และประชาชน มาร่วมกันพัฒนา

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔ 2

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔ 3

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔ 2

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔ 5

พัฒนาโคกหนองแคน 8012564 ๒๑๐๔๑๔ 6