NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 812

arrow wiolet 12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงถังไฟเบอร์กลาส บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณงาน ขนาดบรรจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูกและวางท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 265 เมตร สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ งบประมาณ 782,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ราคากลางงานก่อสร้าง

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ