NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 617

ท่านสุระเวช ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ พร้อมพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกป่าในพื้นทีสาธารณะ ป่าโคกหนองแคน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับธรรมชาติ

PlookPah01

PrachaPlukPa2565 page 0001

PrachaPlukPa2565 page 0002

PrachaPlukPa2565 page 0003