NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 202

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 วันยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จร่วมกับโรงเรียนการุญวิทยา โรงเรียนบ้านสังแก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด

356656642 3466696693597088 1882386655573526499 n

356233590 3466696680263756 4039670258944942275 n

356237868 3466696683597089 1572239247724526105 n

356241967 3466696853597072 6321869181405255947 n

356264388 3466697036930387 2822939896582970845 n

356230239 3466697096930381 7484827002105526017 n

356358008 3466697180263706 8477615774703932343 n

356371688 3466696913597066 1990456547025676929 n