NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 407

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  บ้านเสม็จ หมู่ 1 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

 9580  9581 0  9582 0
 9583 0  9590 0  9591 0
 9592 0  9593 0  9594 0

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

 17431  17432  17434
 17437  17438  S 3031076
 192745  192749  192751

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  บ้านสังแก หมู่ 3 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 8M3  10M3  15M3
 18M3  19M3  39M3
 39M3  92M3  ๒๔๐๒๐

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านสองห้อง หมู่ 4 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 370638 0  370639 0  370645 0
 370641 0  370642 0  370642 0
 370644 0  370647 0  370646 0

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านโนนชัย หมู่ 5 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 7377 0  7380 0  7382 0
 7385 0  7389 0  7392 0
 7397 0  7399 0  7401 0

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านตาก่ำ หมู่ 6 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 99904 0  99905 0  99906 0 0
 99907 0 0  99908 0 0  99909 0 0
 99910 0 0  99910 0 0  99912 0 0

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านหนองพรม หมู่ 7 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 S 21168166 0  S 21168168 0 S 21168169 0 
 S 21168170 0  S 21168171 0  S 21168172 0
 S 21168173 0  S 21168175 0  S 21168176 0

 

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

 32 0  32 0  33 0
 36 0  38 0  39
 40  41  43