NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 154

arrow wiolet 12 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ แบบสำรวจออนไลน์จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ตาม Qr Code ด้านล่างนี้

banner online survey 01